Soustředění Kryrských mažoretek

Letos pojedeme na naše 1. mažoretkové soustředění do Chvojkovského mlýna.

Hned v prvním červencovém týdnu společně strávíme krásné dny, kdy se budeme bavit, tančit, poznávat a zažívat překvapení :-)

A ten úplně poslední den, kdy už pojedeme domů, se rozloučíme před prázdninami, při kterých budeme nabírat síly na následující rok!